klacht

Bezoekadres:
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag

Postadres:
Postbus 61600
2506 AP Den Haag

Telefoon: 070 - 345 31 39
Fax: 070 - 364 96 17

E-mail:
info@accountants
kantoorfalkena.nl


KvK nummer: 27336023
 


  Accountantskantoor Falkena betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid
bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie verstrekt op deze
website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie compleet,
actueel en/of juist is. Accountantskantoor Falkena aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in
verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of
documenten.


Onze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites
die niet door ons worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie
van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze
doelgroepen. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de
beschikbaarheid van dergelijke websites.